16

Các cấp xem xét hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo; một số hộ gia đình đã làm nhà và vào ở từ cuối năm 2022 đến nay chưa nhận được tiền hỗ trợ

17

Tỉnh trang cấp thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

18

Cơ sở vật chất đã xuống cấp, thiếu lớp học, đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng thêm các lớp học đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

19

Bổ sung 05 giáo viên cho trường để đảm bảo công tác dạy học

20

Bổ sung 04 biên chế  giáo viên (01 tiếng Anh, 01 Văn, 02 Toán)

21

Bổ sung đủ biên chế theo quy định cho trường để đảm bảo giảng dạy hai buổi trên ngày (trường Trung học cơ sở thiếu 05 biên chế, trường Tiểu học thiếu 04 biên chế).

22Kiểm tra và trả lời bằng văn bản cho ông Lê Quý Hợp, thôn An Hòa về việc đường truyền tải điện 110 KVA đi qua nhà ông, làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của gia đình.
23Hiện nay, do mực nước Sông Lô xuống thấp, thay đổi dòng chảy, trạm bơm không vận hành được. Đề nghị đầu tư kinh di chuyển và nâng cấp trạm bơm thôn Kim Ninh, để đảm bảo việc vận hành, cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất của người dân. Đồng thời sửa chữa tuyến mương cấp nước từ thôn Kim Ninh đến thôn Hồ Sen.
24Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cụm công nghiệp Tam Đa, để tạo việc làm nâng cao đời sống, thu nhập của nhân dân trong khu vực các xã hạ huyện của Sơn Dương.
25Đẩy nhanh tiến độ, triển khai thực hiện nâng cấp tuyến đường ĐT186 lên Quốc lộ 2D, để thuận lợi cho việc đi lại lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế vùng.
26Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hồ chứa nước Cao Ngỗi, để cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho Nhân dân.
27Đầu tư xây dựng cầu qua Sông Lô, từ thôn Phan Lương, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương nối với Quốc lộ 2C, để thuận lợi cho việc đi lại của người dân, lưu thông hàng hóa phát triển kinh tế vùng
28Xem xét sớm đầu tư kinh phí Bảo vệ và Trùng tu Khu di tích lịch sử Chiến thắng Sông Lô tại thôn Bình Ca, xã Vĩnh Lợi. Cử tri phản ánh, hiện nay khu di tích này xuống cấp, sụt lún, sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng tới Khu di tích.
29Bổ sung nhân viên y tế cho trạm y tế xã Tam Đa, để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cử tri phản ánh, trước đây Trạm y tế có 05 người (nay một người nghỉ chế độ và 01 người chuyển công tác), hiện tại trạm chỉ còn 03 người nên nhân viên, bác sỹ.
30Kiểm tra, xử lý việc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Thanh Hải nổ mìn khai thác đá vật liệu xây dựng gây dư chấn mạnh, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của một số hộ dân gần mỏ đá và gây ô nhiễm môi trường