Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tân Thanh, Xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương đề nghị:

Có chế tài xử phạt việc người dân kích giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường đất và hoa màu

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Để ngăn chặn việc sử dụng thiết bị kích điện để đánh bắt giun đất, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4197/UBND-KT ngày 31/8/2023 về việc tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng bắt giun đất bằng thiết bị kích điện trên địa bàn tỉnh; theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đã tập trung kiểm tra, rà soát phát hiện và xử lý ngăn chặn hoạt động sử dụng kích điện đánh bắt giun đất. Kết quả, đã thu giữ 08 thiết bị kích điện, nhắc nhở và ký cam kết không tham gia đánh bắt, mua bán, sơ chế giun đất.

Quá trình kiểm tra, xử lý việc sử dụng thiết bị kích điện để đánh bắt giun đất gặp nhiều khó khăn do hiện nay trong hệ thống pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kích giun đất như ý kiến cử tri đã nêu; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo, kiến nghị với Cục Trồng trọt để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị với các Bộ, ngành liên quan xem xét hướng dẫn xử lý. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của việc đánh bắt giun đất; vận động nhân dân không sử dụng thiết bị kích điện, hóa chất để đánh bắt giun đất; kịp thời thông báo với cơ quan chức năng khi phát hiện hoạt động sử dụng kích điện để đánh bắt giun đất.