Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tỉnh quan tâm đầu tư đường từ xã Tân Thanh đi đến xã Đông Thọ hiện đã xuống cấp nghiêm trọng

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Hiện nay, đoạn từ thôn Đá Trơn đi thôn Làng Mông, xã Đông Thọ dài khoảng 3,5km đã khởi công xây dựng (nguồn vốn phân bổ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025); đoạn tuyến còn lại từ thôn Làng Mông, xã Đông Thọ đến thôn Bẫu, xã Tân Thanh dài khoảng 12,5 km đã được đưa vào đầu điểm công trình thuộc đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương khẩn trương thực hiện các thủ tục để sớm đầu tư xây dựng đoạn tuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.