Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương đề nghị:

Trên địa bàn thôn hiện nay có một số tuyến đường dây điện 0,4 Kv do người dân tự bỏ kinh phí đầu tư xây dựng trước đây, đến nay không còn sử dụng được nữa do đã được thay thế bằng hệ thống dây điện khác. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thanh lý hoặc trả lại cho người dân, hiện nay có một số đối tượng đã tự ý tháo dỡ dây diện và đào cột điện để sử dụng vào mục đích khác

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Năm 2009, thực hiện chủ trương bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn về cho ngành Điện quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh và Công ty Điện lực 1 (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc) đã thực hiện các thủ tục bàn giao về ngành điện quản lý nhằm giảm chi phí sửa chữa, giảm giá điện cho người dân khu vực nông thôn trong tỉnh.

Để bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn nhanh gọn đảm bảo sớm đem lại lợi ích thiết thực cho người dân,  Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 627/UBND-CN  ngày 31/3/2009 chỉ đạo việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã phối hợp với Điện lực Tuyên Quang, các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, trình tự bàn giao theo quy định, trong đó 100% đại diện hộ gia đình đi họp nhất trí với hình thức giao nhận là: “Bàn giao nguyên trạng lưới điện, tăng tài sản bên nhận, giảm tài sản bên giao, không hoàn trả vốn đầu tư xây dựng lưới điện”, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định và đã hoàn thành trong tháng 7/2009.

Việc cử tri xã Lương thiện đề nghị hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp thôn xã Lương Thiện sau bàn giao năm 2009 cho ngành điện là không có cơ sở pháp lý và không thực hiện được. Từ năm 2009 đến nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện xã Lương Thiện với tổng số tiền đầu tư là 6,165 tỷ đồng[1]. Trong quá trình thi công, các đơn vị thi công thực hiện xây lắp vật tư, thiết bị mới và thu hồi nhập kho Công ty  Điện lực Tuyên Quang các vật tư không đảm bảo chất lượng kỹ thuật vận hành. Qua báo cáo của Điện lực Sơn Dương từ năm 2009 đến nay không có việc mất dây điện và cột điện là tài sản của ngành điện. Ý kiến cử tri “hiện nay có một số đối tượng đã tự ý tháo dỡ dây điện và đào cột điện để sử dụng vào mục đích khác” trên thực tế là không có.

 

[1] Năm 2009, cải tạo tối thiểu và thay toàn bộ hòm hộp công tơ với giá trị đầu tư là 0,9 tỷ đồng. Năm 2017, đầu tư xây dựng và cải tạo 6,3km đường dây hạ thế sau trạm biến áp Uỷ ban xã Lương Thiện với giá trị đầu tư là 1,5 tỷ đồng. Năm 2019 đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Phục Hưng xã Lương Thiện: Xây dựng mới 0,30km  đường dây 35kV, 01 trạm biến áp 100kVA-35(22)/0,4kV và  2,0 km đường dây 0,4kV, tổng mức đầu tư: 1,445 tỷ đồng. Năm 2020 đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Tân Thượng xã Lương Thiện: Xây dựng mới 2,70 km  đường dây 35kV, 01 trạm biến áp 100kVA-35(22)/0,4kV và 0,8km đường dây 0,4kV với tổng mức đầu tư 2,32 tỷ đồng