Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị:

UBND tỉnh xem xét lại thời gian cấp phép khai thác cát sỏi trên địa bàn xã Cấp Tiến cho 02 Công ty Bình Thuận (thời hạn khai thác đến 2047) và Công ty Hiệp Phú (thời hạn khai thác đến 2042); vì việc khai thác đã ảnh hưởng làm sạt lở bờ sông, tuyến đường đê giáp sông (đoạn qua nhà máy giấy An Hòa) và sạt lở đất sản xuất của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 37/GPUBND ngày 17/7/2015 cho phép Công ty TNHH Hiệp Phú khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc xã Đội Bình, huyện Yên Sơn và xã Vĩnh Lợi, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương với diện tích khai thác 54,3ha, thời hạn khai thác 27 năm và Giấy phép khai thác khoáng sản số 27/GP-UBND ngày 27/6/2017 cho phép Công ty TNHH Bình Thuận khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc xã Vĩnh Lợi, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương và xã An Khang, thành phố Tuyên Quang với diện tích khai thác 57,2ha, thời hạn khai thác 30 năm. D44.
Về sạt lở tuyến đường đê đoạn giáp Nhà máy giấy An Hòa không nằm trong phạm vi cấp phép khai thác cát, sỏi của Công ty TNHH Bình Thuận (vị trí sạt lở cách ranh giới khai thác gần nhất khoảng 250m về phía hạ lưu). Đối với đoạn sông Lô thuộc xã Cấp Tiến trước đây có sạt lở bờ sông nằm trong đoạn sông cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Hiệp Phú nhưng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tạm dừng khai thác tại Thông báo số 83/TB-UBND ngày 10/10/2015 (đoạn từ cửa ngòi Cát trở lên phía thượng lưu).
Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, phòng tránh các tác động gây ô nhiễm môi trường, sạt lở bờ sông.