Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét đầu tư, cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông (ĐT185) từ ngã ba UBND xã Tân Trào đi qua địa bàn xã Trung Yên đến xã Kim Quan của huyện Yên Sơn (dài 6km, hiện nay đã bị xuống cấp, hư hỏng).

TRẢ LỜI:

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh đưa danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tuy nhiên do khó khăn về nguồn lực chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư nên chưa triển khai xây dựng, sửa chữa trong giai đoạn hiện nay. 
Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu để tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn sớm thực hiện đầu tư xây dựng, sửa chữa đoạn tuyến trên phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; đồng thời chỉ đạo Đoạn Quản lý sửa chữa đường bộ Tuyên Quang tăng cường công tác sửa chữa mặt đường theo định mức duy tu bảo dưỡng thường xuyên, hạn chế xuống cấp nền, mặt đường, cải thiện điều kiện giao thông và an toàn giao thông.