Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư trang thiết bị, máy móc, vắc xin phòng bệnh dại cho Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên.

TRẢ LỜI:

* Về đầu tư trang thiết bị, máy móc cho Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên:

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Kim Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn vay ODA Hungary, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang làm chủ dự án, thời gian chuẩn bị và thực hiện đầu tư là năm 2021-2024. Theo đó sẽ xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Kim Xuyên trên diện tích đất quy hoạch để xây dựng khoảng 35.000m2-40.000m2 tại xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, với quy mô 120 giường bệnh và đầu tư trang thiết bị khám chữa bệnh thiết yếu cho các khoa,...

Ngày 14/05/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1398/UBND-ĐTXD hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Kim Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn vay ODA Hungary gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ triển khai các bước thực hiện đầu tư theo quy định, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

* Về đề nghị đầu tư vắc xin phòng bệnh dại cho Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên: Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện đã thực hiện Công bố đủ điều kiện tiêm chủng. Theo đó tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Kim Xuyên (Phòng khám đa khoa khu vực Kim Xuyên thuộc Bệnh viện) đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và máy móc để thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng bệnh. Tuy nhiên, để tiêm vắc xin phòng bệnh dại theo như cử tri kiến nghị sẽ gây hao phí về vắc xin khi có ít người tiêm (Mỗi lọ vắc xin đóng liều 0,5 ml, vậy 1 lọ vắc xin mở ra có thể tiêm được cho 2,5 người; Theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018, các lọ vắc xin đã mở phải hủy cuối buổi tiêm chủng hoặc sử dụng tối đa là 6 giờ. Do vậy các điểm tiêm có ít lượt tiêm sẽ dẫn đến hao phí vắc xin lớn, gây lãng phí tài sản nhà nước và tình trạng khan hiếm vắc xin tùy từng thời điểm). Trên toàn tỉnh hiện tại có 6 điểm tiêm phòng Dại miễn phí (Trung tâm y tế Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương và phòng khám của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên xem xét tình hình thực tế và nhu cầu tiêm vắc xin dịch vụ của người dân tại địa phương triển khai tiêm vắc xin dịch vụ theo đúng các quy định và hướng dẫn hiện hành.