16Hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Trưởng thôn, bản, để những đối tượng này được khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế
17Tăng mức phụ cấp cho cán bộ hoạt động không chuyên trách đối với chức danh là Phó Chủ tịch MTTQ và cấp phó của các tổ chức chính trị xã hội cấp xã. Hiện nay, mức hỗ trợ cho đối tượng này thấp 0,7 (so với mức lương cơ sở)/tháng
18Sở Y tế khẩn trương có văn bản hướng dẫn việc điều trị nội trú của các phòng khám đa khoa khu vực (tại Văn bản số 3836/UBND-KGVX ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh), trong đó có phòng khám đa khoa khu vực Đông Thọ để đảm bảo việc khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.
19Chỉ đạo các cơ quan liên quan nâng cấp, sửa chữa 02 tuyến đường ĐH: Tuyến từ xã Đông Thọ đi xã Thanh Phát; Tuyến từ thôn Lâm Khê, xã Đông Thọ đi xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương. Hiện nay, các tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng.
20Xem xét mở lại trạm giao dịch Điện lực tại xã Đông Thọ, để duy trì hoạt động giao dịch và xử lý sự cố điện, thuận lợi cho người dân. Cử tri phản ánh, trạm giao dịch của Công ty điện lực được xây dựng năm 2013, đến nay dừng hoạt động. Cử tri đề nghị, nếu trạm giao dịch Điện lực không tiếp tục hoạt động thì trả lại phần đất xây dựng trạm giao dịch cho địa phương quản lý và sử dụng
21Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển huyện đã xây dựng phòng giao dịch tại xã Đông Thọ phục vụ người dân thuộc các xã: Đồng Quý, Quyết Thắng, Cấp Tiến, Đông Thọ, tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân trong việc giao dịch với Ngân hàng. Tuy nhiên, hiện nay Ngân hàng không dùng trụ sở đã xây dựng để giao dịch thường xuyên mà mỗi tháng 01 lần đến giao dịch tại xã bằng xe lưu động. Cử tri phản ánh việc giao dịch bằng xe lưu động gây nhiều khó khăn cho người dân, đồng thời gây lãng phí trụ sở đã xây dựng. Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét mở lại phòng giao dịch tại xã Đông Thọ, nếu không mở lại phòng giao dịch thì đề nghị trả lại phần đất xây dựng phòng giao dịch cho địa phương quản lý, sử dụng
22Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát sỏi trên Sông Lô (đoạn qua thôn Xạ Hương, xã Đông Thọ). Hiện nay, các công ty khai thác cát sỏi khai thác sâu, gần bờ, gây sạt lở lớn diện tích đất sản xuất của nhân dân
23Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT 186 từ xã Sơn Nam đi xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, để nhân dân thuận lợi trong việc đi lại. Hiện nay tuyến đường này đã xuống cấp, người dân đi lại gặp rất nhiều khó khăn
24Sửa chữa, nâng cấp đường điện 0,4 KW tại thôn Xạ Hương, để đảm bảo nguồn điện cung cấp cho người dân sinh hoạt và sản xuất
25Đề nghị xem xét việc dừng điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đông Thọ. Cử tri phản ánh, hiện nay Phòng khám đa khoa và trạm y tế xã mới được lồng ghép xây dựng lại khang trang, đảm bảo trang thiết bị khám, chữa bệnh cho người dân, nhưng Phòng khám chỉ được khám bệnh, không được điều trị cho bệnh nhân, khi người dân ốm muốn nằm điều trị phải đi xuống bệnh viện Đa khoa Kim Xuyên hoặc lên Bệnh viện Đa khoa Sơn Dương, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn
26Cơ quan chuyên môn xem xét, hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân có hộ khẩu thường trú tại xã Đông Thọ nhưng thường trú ở xã Tú Thịnh.
27Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2003 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội theo hướng giảm tuổi của người cao tuổi vùng nông thôn, vùng kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn từ 80 tuổi xuống 75 tuổi để các đối tượng được hưởng trợ cấp.
28Tiếp tục hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống loa truyền thanh không dây của các thôn bản, các xã trên địa bàn huyện, để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
29Xem xét nâng cấp, đầu tư, sửa chữa một số tuyến đường liên thôn, liên xã qua địa bàn xã.
30Ủy ban nhân dân tỉnh sớm cấp kinh phí xây dựng trụ sở xã, các trạm y tế xã và các trường học đảm bảo theo lộ trình.