Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chỉ đạo các cơ quan liên quan nâng cấp, sửa chữa 02 tuyến đường ĐH: Tuyến từ xã Đông Thọ đi xã Thanh Phát; Tuyến từ thôn Lâm Khê, xã Đông Thọ đi xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương. Hiện nay, các tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng. Tuy nhiên, công trình sử dụng vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất do huyện Sơn Dương quản lý nên phụ thuộc vào việc bán đấu giá quyền sử dụng đất do huyện thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng kế hoạch để lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu và mời gọi các tổ chức, doanh nghiệp xem xét hỗ trợ đầu tư các công trình trên trong thời gian tới.