Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét nâng cấp, đầu tư, sửa chữa một số tuyến đường liên thôn, liên xã qua địa bàn xã.

TRẢ LỜI:

Nhu cầu xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Đông Thọ theo kiến nghị của cử tri là chính đáng. Tuy nhiên do điều kiện ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên thời điểm hiện tại chưa có nguồn vốn để đầu tư xây dựng đồng bộ.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân xã Đông Thọ tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường để tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho nhân dân, đồng thời nghiên cứu đầu tư sửa chữa tuyến đường theo phương án xã hội hóa mà hiện nay huyện đang triển khai trên địa bàn.