Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát sỏi trên Sông Lô (đoạn qua thôn Xạ Hương, xã Đông Thọ). Hiện nay, các công ty khai thác cát sỏi khai thác sâu, gần bờ, gây sạt lở lớn diện tích đất sản xuất của nhân dân

TRẢ LỜI:

Trên địa bàn xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương hiện nay có 03 doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông Lô, bao gồm:

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 37/GP-UBND, ngày 17/7/2015 cho phép Công ty TNHH Hiệp Phú khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Đội Bình, huyện Yên Sơn và xã Đông Thọ, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương; với diện tích 54,3ha, chiều dài 4,9km (trong đó, diện tích thuộc xã Đông Thọ là 15,8ha, chiều dài khoảng 2,3km).

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 21/GP-UBND, ngày 16/6/2014 cho phép Công ty cổ phần Thuận Đức Tuyên Quang khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương; với diện tích 10,96ha, chiều dài khoảng 1,9km. Công ty dừng khai thác mỏ từ tháng 10/2015 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 83/TB-UBND, ngày 10/10/2015 thông báo kết luận cuộc họp Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 1049/STNMT-KS ngày 16/10/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tạm dừng khai thác cát, sỏi lòng sông Lô. Ngày 02/8/2018, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho phép khai thác trở lại tại Văn bản số 2340/UBND-TNMT với diện tích 8,58ha, chiều dài khoảng 1,5km (loại trừ phần diện tích có sạt lở bờ sông thôn Xạ Hương, xã Đông Thọ). Hiện nay, doanh nghiệp chưa thực hiện khai thác trở lại.

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 18/GP-UBND, ngày 09/5/2017 cho phép Công ty cổ phần khoáng sản Đông Dương AVA khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương; với diện tích 10,4ha, chiều dài khoảng 0,9km. Doanh nghiệp có văn bản xin dừng khai thác kể từ tháng 6/2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác mỏ của các doanh nghiệp, trường hợp phát hiện có vi phạm, kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.