Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Có giải pháp quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát sỏi trên Sông Lô, đoạn qua thôn Xạ Hương, Đông Trai, Đông Thịnh, xã Đông Thọ. Cử tri phản ánh, có tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, gây sạt lở diện tích đất sản xuất của nhân dân

TRẢ LỜI:

Đoạn sông Lô thuộc địa bàn xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đã được tỉnh cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông cho 03 doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú, Công ty cổ phần Thuận Đức Tuyên Quang và Công ty cổ phần khai thác khoáng sản AVA.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Tổ công tác 1242 (thành lập theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 28/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) đã thường xuyên kiểm tra tình hình khai thác cát, sỏi lòng sông, báo cáo đề xuất  Ủy ban nhân dân tỉnh tạm dừng khai thác khu vực có sạt lở bờ sông, trong đó có địa bàn xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, cụ thể:

- Công ty cổ phần Thuận Đức Tuyên Quang: Tạm dừng khai thác 2,38ha/10,96ha, chiều dài tạm dừng 0,4km/1,9km được cấp phép thuộc thôn Xạ Hương, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú: Tạm dừng khai thác 16,9ha/54,7ha, chiều dài tạm dừng 1,7km/4,5km được cấp phép thuộc thôn Cây Xy, thôn Phú Lương, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh dừng thêm diện tích 5,3ha, chiều dài 0,5km thuộc thôn Cây Xy, xã Cấp Tiến). Đoạn sông Lô thuộc địa bàn xã Đông Thọ chưa phát hiện có sạt lở bờ sông.

- Công ty cổ phần khai thác khoáng sản AVA dừng khai thác mỏ từ ngày 01/6/2018 theo đề nghị của Công ty tại Văn bản số 0218/CV-AVA ngày 31/5/2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, Tổ công tác 1242 và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác mỏ của các doanh nghiệp khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; trường hợp phát hiện có vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.