Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét mở lại trạm giao dịch Điện lực tại xã Đông Thọ, để duy trì hoạt động giao dịch và xử lý sự cố điện, thuận lợi cho người dân. Cử tri phản ánh, trạm giao dịch của Công ty điện lực được xây dựng năm 2013, đến nay dừng hoạt động. Cử tri đề nghị, nếu trạm giao dịch Điện lực không tiếp tục hoạt động thì trả lại phần đất xây dựng trạm giao dịch cho địa phương quản lý và sử dụng

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Tuyên Quang:

Năm 2013, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã xây dựng điểm trực khu vực xã Đông Thọ với mục đích đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho nhân dân trong khu vực và khắc phục sự cố (nếu có) trong thời gian ngắn nhất. Do vậy, nhà trực khu vực xã Đông thọ là điểm trực quan trọng trong công tác quản lý vận hành đường dây và các trạm biến áp phía Tây của huyện huyện Sơn Dương, bao gồm các xã: Vĩnh Lợi, Cấp Tiến, Đông thọ, Quyết Thắng, Đồng Qúy, Vân Sơn, Văn Phú. Tuyến đường dây trung áp 35KV (lộ 373-E14.7) cấp điện từ trạm 110 kV Long Bình An - Tuyên Quang đến cầu dao phân đoạn 86-3 Phú Lương (xã Phú Lương) với tổng chiều dài đường dây là 150,109 km và 98 trạm biến áp với tổng công suất là 22.700 kVA.

Hiện nay, nhà trực khu vực xã Đông Thọ là nơi các nhóm công tác hàng ngày trực sửa chữa điện, là nơi nghỉ trưa của các nhóm công tác khi làm xa đơn vị, chờ trực thao tác xử lý sự cố vào ban đêm, trực sửa chữa thao tác trong các ngày nghỉ lễ, tết,... mặt khác, nhà trực khu vực xã Đông Thọ cũng là nơi tập kết trang bị dụng cụ, vật tư, thiết bị của ngành điện trước, trong và sau khi thực hiện xử lý sự cố, thiên tai, lũ lụt,... Hằng tháng, Điện lực Sơn Dương vẫn duy trì phối hợp cùng tổ dịch vụ bán lẻ điện năng xã Đông Thọ thu tiền điện tại nhà trực (quầy thu khu vực Đá Trơn) nhằm phục vụ nhân dân thuận tiện trong việc thanh toán tiền điện.

Do vậy, Điện lực Sơn Dương (Công ty Điện lực Tuyên Quang) vẫn đang duy trì và thực hiện điểm trực khu vực xã Đông Thọ đúng mục đích và có hiệu quả.