31Công ty Điện lực Tuyên Quang kiểm tra sửa chữa tuyến đường điện tại các thôn: Hà Sơn, Đông Ninh, Khúc Nô và Trung Thu để đảm bảo an toàn phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
32UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có giải pháp khắc phục ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông Lô gây ảnh hưởng đến tuyến đê tại thôn Xạ Hương, xã Đông Thọ.
33Tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ, quản lý và công khai diện tích đất rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương và diện tích đất rừng của người dân. Hiện nay, vẫn tồn tại tranh chấp ảnh hưởng đến phát triển sản xuất.
34Sớm cải tạo, sửa chữa tuyến đường qua thôn Làng Hào nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân.
35Có lộ trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường thôn Lâm Khê và thôn Đông Ninh đi xã Cấp Tiến; đồng thời đề nghị xem xét nâng các tuyến đường này thành tuyến đường huyện.
36Sớm đầu tư xây dựng công trình nước sạch để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân thôn Làng Hào.
37Khảo sát, xem xét lập và triển khai dự án hỗ trợ cho đồng bào dân tộc Mông thôn Tân An ổn định sản xuất, đời sống. Hiện nay, có 131 hộ (có 01 hộ dân tộc Kinh) hạ tầng, các điều kiện đảm bảo sinh hoạt, sản xuất còn nhiều khó khăn.
38Sớm bổ sung trang cấp các trang thiết bị cần thiết cho Phòng khám Đa khoa khu vực Đông Thọ để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong khu vực cụm xã.
39Sớm có kế hoạch nâng cấp các trạm biến áp và hệ thống hạ tầng lưới điện tại các thôn bản trên địa bàn xã, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng không đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện, đồng thời gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng trong quá trình sử dụng, sinh hoạt của người dân (xã được phê duyệt nâng cấp 4 trạm biến áp nhưng đến nay chưa được triển khai thực hiện).