Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sửa chữa, nâng cấp đường điện 0,4 KW tại thôn Xạ Hương, để đảm bảo nguồn điện cung cấp cho người dân sinh hoạt và sản xuất

TRẢ LỜI:

Hiện tại nhân dân xã Đông Thọ được cấp điện qua 12 trạm biến áp, với tổng công suất 1.625kVA, chiều dài đường dây hạ áp là 59,8 km, chiều dài đường dây trung áp là 26,24 km, cấp điện lưới quốc gia cho 2.236/2.236 hộ dân (đạt tỉ lệ 100%) thuộc 16/16 thôn trong xã.

Năm 2009 Công ty Điện lực Tuyên Quang tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn về ngành điện quản lý. Từ khi tiếp nhận lưới điện nông thôn, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thực hiện cải tạo, sửa chữa nâng cấp lưới điện nông thôn trong xã để đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện cho nhân dân trong xã.

Nhân dân khu vực thôn Xạ Hương đang sử dụng điện qua trạm biến áp Xạ Hương với công suất 160kVA-35/0,4kV. Hiện tại, có 118 công tơ 1 pha sử dụng điện mục đích sinh hoạt và 09 công tơ 3 pha sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt. Các hộ sử dụng điện được cấp từ một lộ xuất tuyến của trạm biến áp, đường dây trục chính sử dụng dây nhôm trần (3*A50+A35) và cáp vặn xoắn AL/XLPE 4*35 mm2 với chiều dài là 1.283m, dây dẫn được lắp trên các loại cột bê tông H7,5, H6,5 và bê tông tự đúc.

Do nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trong khu vực thôn Xạ Hương tăng cao và lưới điện hạ thế chưa được cải tạo, nâng cấp kịp thời nên chất lượng điện năng chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân khu vực.

Năm 2019, Công ty Điện lực Tuyên Quang có kế hoạch lập phương án cải tạo lưới điện nông thôn khu vực thôn Xạ Hương, xã Đông Thọ, trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ khẩn trương thực hiện.