Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tiếp tục hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống loa truyền thanh không dây của các thôn bản, các xã trên địa bàn huyện, để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

TRẢ LỜI:

Ngày 05/02/2018, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án mua sắm, lắp đặt hệ thống truyền thanh cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn huyện, trong đó có xã Đông Thọ, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2018.