16Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 05/31 xã chưa được xây dựng trụ sở làm việc (Phúc Ứng, Bình Yên, Trung Yên, Khánh Nhật và Vĩnh Lợi)
17Trả lời bằng văn bản cho ông Hoàng Văn Khánh, Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã, tham gia công tác từ tháng 01/2010. Theo Luật Dân quân tự vệ, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang thì ông được hỗ trợ đóng 100% BHXH tự nguyện từ 01/7/2010. Nhưng khi ông nhận được sổ BHXH thì chỉ được tính đóng từ tháng 01/2013 (thiếu so với quy định 2,5 năm).
18Có giải pháp tổ chức cải chính hộ tịch từ dân tộc từ Sán Chí sang Sán Chay đối với nhiều hộ gia đình trong xã, theo danh mục các dân tộc Việt Nam hiện nay không có dân tộc Sán Chí.
19Đầu tư xây dựng cầu treo tại Bến Gành, thôn Tân Yên để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân
20Xem xét nâng mức kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các thôn, xóm, tổ trên địa bàn tỉnh, hiện nay mức kinh phí hỗ trợ thấp, không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
21Tiếp tục xem xét việc nâng mức hỗ trợ kinh phí cho các chức danh cán bộ ở thôn bản để đảm bảo hoạt động tại cơ sở đạt hiệu quả hơn.
22Nghiên cứu, xem xét nâng mức phụ cấp cho cấp phó các đoàn thể ở xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Trưởng các chi hội, chi đoàn ở thôn bản, tổ nhân dân và xem xét có phụ cấp cho cấp phó Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn ở thôn bản, tổ nhân dân.
23Chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm việc 15 hộ dân có hộ khẩu thường trú tại xã Bình Yên, nhưng địa giới hành chính lại thuộc xã Hợp Thành.
24Có chính sách quan tâm đến các hộ bị thu hồi đất để cho doanh nghiệp khai thác cao lanh; đề nghị doanh nghiệp ưu tiên sử dụng lao động địa phương, lao động tại chỗ.
25Chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch kiểm tra, xem xét việc đính chính lại tên dân tộc “Sán Chí” với “Sán Chay” để nhân dân thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính của nhà nước.
26Chỉ đạo cơ quan chuyên môn có văn bản trả lời cho nhân dân về việc quy hoạch khu di tích Chủ tịch phủ, Thủ tướng phủ tại thôn Lập Binh, không để dư luận gây hoang mang trong nhân dân. Đề nghị được xoá nợ, không yêu cầu trả lại các khoản tiền trước đây đã chi trả đền bù cho nhân dân, nhưng do thay đổi diện tích quy hoạch nên thu lại.
27Sớm xây dựng rãnh thoát nước đoạn đường từ nhà văn hoá thôn đến khu Ao Chào, để nhân dân phát triển chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.
28Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét, xử lý việc Công ty cổ phần thương mại Lộc Phát khai thác quặng Cao lanh gây ô nhiễm môi trường, quá trình vận chuyển khoáng sản bằng xe tải trọng lớn gây hỏng đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.
29Chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm việc Công ty TNHH Hưng Định, thị trấn Sơn Dương thuê các hộ gia đình trồng cây hoa ngọc lan từ cầu Thác Dẫng đến nhà văn hoá thôn từ năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa trả hết tiền cho các hộ dân.
30Xem xét, cho phép nhân dân khai thác các diện tích rừng đã trồng từ năm 2005, trước thời điểm có quy hoạch đất là đất rừng đặc dụng vào năm 2008.