Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng cầu treo tại Bến Gành, thôn Tân Yên để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân

TRẢ LỜI:

Vị trí cử tri xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị xây dựng cầu treo tại Bến Gành qua sông Phó Đáy để phục vụ nhân dân đi lại từ thôn Tân Yên, xã Bình Yên sang thôn Tân Hồng, xã Tú Thịnh là chính đáng. Tuy nhiên do điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn hẹp nên tại thời điểm này chưa thể bố trí được nguồn kinh phí để đầu tư cho việc xây dựng công trình.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu tỉnh làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tìm nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình, phục vụ cho việc đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của vùng.