Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Có giải pháp tổ chức cải chính hộ tịch từ dân tộc từ Sán Chí sang Sán Chay đối với nhiều hộ gia đình trong xã, theo danh mục các dân tộc Việt Nam hiện nay không có dân tộc Sán Chí.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh có Văn bản báo cáo Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết về hướng dẫn cách ghi thành phần dân tộc trên Sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân đối với một số dân tộc không có tên trong Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam, trong đó có dân tộc Sán Chí và dân tộc Thủy. Ngày 06/10/2017, Ủy ban Dân tộc có Văn bản số 1070/UBDT-DTTS về việc hướng dẫn ghi mục dân tộc trên Sổ hộ khẩu và Chứng minh thư nhân dân. Theo đó, Bộ Công an, Bộ Tư pháp đã có văn bản trao đổi với Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Dân tộc cũng đã thống nhất với các Bộ trên để giải quyết một số vướng mắc hiện nay trong việc cấp giấy tờ tùy thân cho công dân, cụ thể ghi như sau: Ghi tên dân tộc và kèm theo tên khác được đóng mở ngoặc; ví dụ: ông Lò Văn A, dân tộc Tày (Thổ); bà Má Thị M, dân tộc Phù Lá (Xá Phó)... theo Danh mục các dân tộc Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979)”. Đối với một số dân tộc tự nhận mình là dân tộc khác ngoài Danh mục các dân tộc Việt Nam, Ủy ban  Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan đang tiếp tục nghiên cứu, xác định thành phần dân tộc Việt Nam để phục vụ cho việc xác định thành phần dân tộc cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Như vậy, trong trường hợp cụ thể đối với dân tộc Sán Chí, có thể sửa đổi các giấy tờ hộ tịch theo Văn bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc. Ví dụ: ông Hoàng Văn A, dân tộc Sán Chay (Sán Chí). Đề nghị cử tri liên hệ với chính quyền địa phương để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.