Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xây dựng cầu từ bến Ghành, thôn Tân Yên, xã Bình Yên sang thôn Tân Hồng, xã Tú Thịnh tạo thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt và sản xuất.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư xây dựng trong giai đoạn hiện nay. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng kế hoạch, lồng ghép các nguồn vốn chương trình mục tiêu và mời gọi các tổ chức, doanh nghiệp xem xét đầu tư các công trình trên trong thời gian tới.