Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm việc 15 hộ dân có hộ khẩu thường trú tại xã Bình Yên, nhưng địa giới hành chính lại thuộc xã Hợp Thành.

TRẢ LỜI:

Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành Văn bản số 177/UBND-NC ngày 15/02/2016, Văn bản số 1266/UBND-NC 02/8/2017, Văn bản số 1753/UBND-NC ngày 19/10/2017, trong đó đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bình Yên, Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành phối hợp với Công an huyện Sơn Dương hướng dẫn các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Yên, xã Bình Yên hiện đang sinh sống trên phần đất của xã Hợp Thành quản lý chuyển hộ khẩu về xã Hợp Thành theo đúng quy định của Luật cư trú.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã: Hợp Thành, Bình Yên phối hợp với Công an huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Yên, xã Bình Yên hiện đang sinh sống trên phần đất của xã Hợp Thành quản lý chuyển hộ khẩu về xã Hợp Thành theo đúng quy định của Luật cư trú.