Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của xã Bình Yên.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư xây dựng trong giai đoạn hiện nay. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã đưa công trình: Xây dựng Trụ sở làm việc của Đảng ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Bình Yên vào giai đoạn chuẩn bị đầu tư (dự kiến đầu tư từ năm 2021).