Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Có chính sách quan tâm đến các hộ bị thu hồi đất để cho doanh nghiệp khai thác cao lanh; đề nghị doanh nghiệp ưu tiên sử dụng lao động địa phương, lao động tại chỗ.

TRẢ LỜI:

Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Lộc Phát đã được Bộ Tài nguyên và môi trường cấp Giấy phép số 1252/GP-BTNMT ngày 26/6/2014 cho phép khai thác cao lanh vùng Đồng Gianh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 29/4/2016, UBND huyện Sơn Dương đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân; Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khai thác cao lanh vùng Đồng Gianh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với tổng số tiền là 1.241.356.300, trong đó hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp 939.915.000 đồng do chủ đầu tư Công ty Cổ phần sản xuất Thương Mại Lộc Phát chi trả (việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khai thác cao lanh vùng Đồng Gianh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang UBND huyện Sơn Dương đã thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước).

Việc ưu tiên sử dụng lao động địa phương, lao động tại chỗ là do yêu cầu công việc và kế hoạch tuyển dụng của Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Lộc Phát.