46Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022
47Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh
48Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng thiếc Phú Lâm
49Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
50Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh
51Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định nội dung, mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh
52Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
53Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thẩm định trong lĩnh vực môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh
54Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn Hiến, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
55Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
56Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường trên địa phận huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, thuộc Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
57Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Thông qua Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
58Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường kết nối liên vùng Tuyên Quang - Hà Giang với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ
59Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
60Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn các huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang