1Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2019 tỉnh Tuyên Quang
2Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 10/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Vân Sơn qua các thôn Dộc Vầu, xóm Mới, nhánh vào thôn Mãn Sơn đi xã Hồng Lạc, xã Sầm Dương đến thôn Phan Lương, xã Lâm Xuyên (nay là xã Trường Sinh), huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 02 tuyến đường dọc sông Lô đấu nối với các tuyến Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai
6Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 03/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Văn Long
7Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 03/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Kim Đĩnh
8Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Chẩu Xuân Oanh
9Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 03/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hồng Sâm
10Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/03/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hà Kiên Cường