1Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025
2Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ và mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc tiếp tục thực hiện trong năm 2021 đối với một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
6Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025
7Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở làm việc phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa điểm mới
8Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc liên cơ quan
9Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021
10Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021
11Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2)
12Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
13Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của Huyện ủy và khối dân huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
14Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
15Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bến thủy và đường Nà Ráo ra Bến thủy thuộc địa phận Bản Phủng, xã Xuân Tiến (cũ), nay là xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang