1Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 được hỗ trợ tiền thuê nhà, áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026