1Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Thông qua Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025
2Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm
3Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp đường từ Tân Yên - Thái Sơn - Thái Hòa - Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm bồi dưỡng Chính trị - Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
6Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường từ Phúc Thịnh - Trung Hà - Bản Ba, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình thủy lợi hồ Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
8Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường giao thông từ Trường Tiểu học Khuôn Hà đến đèo Kéo Ráo, thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
9Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ đầu cầu Nẻ đến Trường THPT Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
10Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km 183 QL37 đi qua tổ dân phố Tân Kỳ, Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km 188 QL37, tổ dân phố Đăng Châu, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
11Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ
12Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo cầu Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
13Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Xuân Vân vượt sông Gâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
14Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị dịch vụ và dân cư Nông Tiến, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
15Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu qua sông Lô, Km71 đường Tuyên Quang - Hà Giang đi Bạch Xa, xã Bạch Xa,huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang