1Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 được hỗ trợ tiền thuê nhà, áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
5Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm y tế huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
6Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình theo điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, tỉnh Tuyên Quang
10Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường kết nối liên vùng Tuyên Quang - Hà Giang với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ
11Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
12Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2030
13Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
14Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022, tỉnh Tuyên Quang
15Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022