16Xem xét kiến nghị Trung ương sửa đổi khoản 49 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai, theo hướng thuận tiện cho người sử dụng đất.
17Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân trên địa bàn.
18Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý việc một số hộ dân chăn nuôi xả thải gây ô nhiễm môi trường.
19Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý nghiêm việc Công ty cổ phần Mía đường Tuyên Quang xả nước thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân.
20Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng không đảm bảo chất lượng trên địa bàn xã.
21Xem xét, kiến nghị Chính phủ bổ sung phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã đối với công chức. Hiện nay, theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng một số chế độ chính sách đối với các bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì chỉ cán bộ được hưởng phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã còn công ...
22Chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra và có biện pháp khắc phục việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo, cận nghèo. Cử tri phản ánh việc cấp thẻ bảo hiểm y tế còn nhiều sai sót, thời gian rất chậm, ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của nhân dân.
23Xem xét việc đầu tư xây dựng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
24Chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tu sửa, nâng cấp tuyến đường ĐT 186 đoạn từ Sơn Nam - Đại Phú - Phú Lương; đoạn qua trung tâm Ủy ban nhân dân xã Văn Phú. Hiện nay, đã xuống cấp nghiêm trọng khó khăn trong việc giao thương hàng hóa, ảnh hưởng tới đi lại của nhân dân và học sinh.
25Sớm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng trường Mầm non cho xã.