Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng trường Mầm non cho xã.

TRẢ LỜI:

Ý kiến của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do điều kiện ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, trước mắt chưa có nguồn vốn để bố trí đầu tư xây dựng trong giai đoạn hiện nay. Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương nghiên cứu, xem xét, ưu tiên đầu tư công trình trong các năm tiếp theo.