Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đại Phú, Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tu sửa, nâng cấp tuyến đường ĐT 186 đoạn từ Sơn Nam - Đại Phú - Phú Lương; đoạn qua trung tâm Ủy ban nhân dân xã Văn Phú. Hiện nay, đã xuống cấp nghiêm trọng khó khăn trong việc giao thương hàng hóa, ảnh hưởng tới đi lại của nhân dân và học sinh.

TRẢ LỜI:

Trong thời gian qua, do lưu lượng xe lưu thông nhiều, đồng thời ảnh hưởng của các đợt mưa bão dẫn đến đoạn tuyến theo đề nghị của cử tri hư hỏng cục bộ mặt đường, có một số vị trí giao thông đi lại khó khăn thuộc địa bàn xã Văn Phú đúng như phản ánh của cử tri. Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên nhiều lần sửa chữa đảm bảo êm thuận, tuy nhiên khối lượng hư hỏng lớn vượt quá khả năng của nguồn kinh phí hỗ trợ quản lý, bảo trì đường bộ nên không thể khắc phục triệt để các hư hỏng.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa mặt đường nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người dân và phương tiện tham gia giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi; đồng thời, tiếp tục tham mưu, đề xuất bố trí kế hoạch, kinh phí đầu tư sửa chữa đoạn tuyến này.