Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý nghiêm việc Công ty cổ phần Mía đường Tuyên Quang xả nước thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Nhà máy đường Sơn Dương thuộc Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương được đầu tư và đi vào sản xuất từ tháng 12 năm 1997 với công suất 1.000 TMN; Dự án đã được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1213/QĐ-MT ngày 18/6/1996. Đến năm 2012, dự án được điều chỉnh nâng công suất lên 2.800 TMN, có tính đến mở rộng lên 3.500 TMN và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 04/6/2012. Quá trình hoạt động Công ty đã thực hiện quan trắc, giám sát môi trường định kỳ 02 lần/năm theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt. Đồng thời, đã đầu tư xây dựng xong công trình xử lý nước thải sản xuất của nhà máy và đưa vào vận hành từ quý IV năm 2014, với công suất 500 m3/ngày đêm.

Theo kết quả quan trắc môi trường do Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện đợt 01 vào tháng 10/2017 và đợt 02 vào tháng 01/2018 cho thấy các chỉ tiêu không khí xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy định (QCVN 05/2013/BTNMT). Tuy nhiên mẫu nước thải tại hồ sinh học có chỉ tiêu BOD5 vượt 1,37 lần, chỉ tiêu TSS vượt 1,05 lần; chỉ tiêu colifom vượt 1,86 lần so với quy định (QCVN 40/2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp).

Ngày 07/02/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương kiểm tra hoạt động trạm xử lý nước thải của Nhà máy (tại thời điểm kiểm tra nhà máy đang hoạt động sản xuất bình thường), tổ chức lấy mẫu nước tại 03 vị trí (gồm: vị trí sau công trình xử lý nước thải; cửa xả nước từ hồ sinh học và tại khu vực suối theo phản ánh của cử tri) và gửi mẫu nước thải về Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 để phân tích các chỉ tiêu nước thải công nghiệp. Khi có kết quả phân tích, trường hợp chỉ tiêu môi trường trong nước thải của nhà máy không đạt yêu cầu theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật và gửi kết quả tới chính quyền địa phương công bố cho nhân dân biết.

Đồng thời, quá trình kiểm tra, Đoàn công tác đã yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm việc vận hành trạm xử lý nước thải theo đúng quy trình, khẩn trương khắc phục các nội dung còn tồn tại về môi trường và lập hồ sơ báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra xác nhận theo quy định.

Ngày 27/02/2018, Sở Tài nguyên và môi trường có Văn bản số 232/STNMT-CCBVMT yêu cầu Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương khẩn trương khắc phục những tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy đường Sơn Dương theo quy định.