16Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông La Việt Thắng ở thôn Đầu, bị mất hết do cháy nhà, gia đình đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được cấp lại.
17Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho UBND các xã
18Đầu tư xây dựng lưới điện quốc gia cho 02 thôn Khuổi Ma, Tấu Lìn của xã Hùng Lợi, thôn Ngòi Khù, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn; 3 thôn: Phú Linh, Khau Hán, Lung Lừa, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa...và các thôn bản khác chưa có điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân (cử tri đã kiến nghị nhiều nhưng chưa được thực hiện và chưa rõ là sẽ được đầu tư thực hiện ở năm nào, giai đoạn nào. Đề nghị trả lời rõ cho cử tri)
19Tiếp tục thu hồi đất của các công ty lâm nghiệp giao cho các hộ dân tái định cư quản lý, sử dụng và giao đủ diện tích theo quy định; cấp đất thổ cư, đất sản xuất còn thiếu chưa đủ so với quy định cho các hộ tái định cư