Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đầu tư xây dựng phai Nhà Trẻ thuộc thôn Đầu để giữ nước phục vụ sản xuất, hiện nay phai đã xuống cấp.

TRẢ LỜI:

Ngày 08/9/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra tại thực địa xem xét ý kiến đề nghị của cử tri xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn. Kết quả như sau:

Công trình “phai Nhà Trẻ” thực tế là cửa chia nước từ tuyến kênh nhánh vào ruộng thuộc công trình hồ Khuôn Ninh, thôn Đầu, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn, bị sạt lở có kích thước rộng 3m, cao 1,5m. Tại thời điểm kiểm tra ngày 08/9/2017, Ủy ban nhân dân xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đã chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã khắc phục bằng cách dùng bao tải đất đắp lại và lắp đặt đường ống kẽm đường kính 150mm để dẫn nước từ kênh vào ruộng, đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho khoảng 0,7 ha diện tích đất ruộng trồng lúa hai vụ.

Để đảm bảo tuyến kênh cấp nước ổn định, phục vụ sản xuất cho nhân dân trên địa bàn thôn Đầu, xã Đạo Viện. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo:

- Ủy ban nhân dân xã Đạo Viện: Chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã  xem xét, cân đối từ nguồn kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí để sửa chữa khắc phục ngay đối với cửa chia nước từ tuyến kênh dẫn nước thuộc công trình hồ Khuôn Ninh, đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ sản xuất của nhân dân tại thôn Đầu; kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc Ban quản lý công trình thuỷ lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Ban quản lý công trình thủy lợi xã Đạo Viện: Phối hợp với Ban quản lý  khai thác công trình thuỷ lợi Tuyên Quang tổ chức kiểm tra xác định cụ thể các hạng mục cần sửa chữa, lập dự toán kinh phí, cân đối bố trí từ nguồn kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí để sửa chữa công trình. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã Đạo Viện và Ban quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Tuyên Quang để xem xét giải quyết.