Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị:

Chỉ đạo Công ty Điện lực Yên Sơn kiểm tra sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn thôn Khao Quân, hiện nay đường điện xuống cấp không đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Hiện nay nhân dân thôn Khao Quân đang sử dụng điện qua đường dây 0,22KV. Điểm đấu của đường dây tại vị trí cột 28 lộ III thuộc trạm biến áp Đạo Viện. Chiều dài đường dây 0,22KV khoảng 1,9km, dây dẫn sử dụng loại cáp vặn soắn 2*35. Do đường dây cấp điện còn dài, dây dẫn điện chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.

Năm 2019, Công ty Điện lực Tuyên Quang có kế hoạch lập phương án xây dựng lưới điện khu vực thôn Khao Quân xã Đạo Viện, trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Khi được phê duyệt, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ triển khai thực hiện.