Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị:

Khẩn trương thực hiện việc xây dựng đường điện vào thôn Ngòi Khù, để nhân dân sớm được sử dụng điện lưới Quốc gia (đường điện đã được khảo sát nhưng chưa thi công).

TRẢ LỜI:

Công trình cấp điện cho thôn Ngòi Khù, xã Đạo Viện thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2020 do Sở Công Thương làm chủ đầu tư.

Hiện nay, công trình đã hoàn thành công tác khảo sát lập dự án nhưng do nguồn vốn cấp cho dự án còn hạn chế nên chưa triển khai xây dựng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương tham mưu, đề xuất nguồn vốn để sớm thực hiện đầu tư hạng mục đường dây và trạm biến áp cấp điện cho thôn Ngòi Khù, xã Đạo Viện.