Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đạo Viện, Xã Mỹ Bằng, Xã Tứ Quận, Xã Lang Quán, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất rừng sản xuất cho nhân dân. Xem xét giảm các thủ tục rườm rà ảnh hưởng tiến độ cấp giấy CNQSD đất.

TRẢ LỜI:

- Đối với xã Mỹ Bằng, hiện nay số lượng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã chủ yếu tập trung vào các thôn thuộc thị trấn Nông trường tháng 10 trả lại cho địa phương quản lý theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Diện tích đất này các hộ gia đình, cá nhân đã lập hồ sơ kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xong, tuy nhiên còn vướng mắc trong việc xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp tiền sử dụng đất) của các hộ dân. Năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện đã ký duyệt 148 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xong đến thời điểm hiện tại chưa ra được thông báo xác định nghĩa vụ tài chính do đó phần nào ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đối với xã Đạo Viện, sau khi hoàn thành thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 14/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã Đạo Viện còn tồn 51 hồ sơ tương ứng 51/51 thửa đất, trong đó đủ điều kiện 47/51 thửa đất. Hiện nay, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Sơn đã thẩm định đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân huyện ký duyệt 19 giấy chứng nhận, số còn lại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thẩm định chưa đủ điều kiện, hiện Ủy ban nhân dân xã Mỹ Bằng đang tiến hành bổ sung. Sau khi hoàn thiện bổ sung đầy đủ theo quy định Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thực hiện các bước tiếp theo để nhanh chóng cấp giấy chứng nhận cho các hộ.

- Đối với xã Lang Quán và xã Tứ Quận là 2 trong 3 xã được thực hiện Dự án đo đạc địa chính, thành lập cơ sở dữ liệu đất đai. Cho đến 31/12/2016 đã hết hạn hợp đồng giữa chủ đầu tư (Sở Tài nguyên và Môi trường) và đơn vị tư vấn thực hiện hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân kê khai lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại thời điểm dự án dừng lại, chờ ý kiến chỉ đạo của chủ đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Sơn khẩn trương thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền ký duyệt cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 2 xã theo quy định.