Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị:

Ngành điện khẩn trương đầu tư xây dựng đường điện thôn Ngòi Khù, hiện nay nhân dân chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia; nâng cấp đường điện thôn 2, xã Đạo Viện, hiện nay điện áp rất yếu không đáp ứng yêu cầu sử dụng điện của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Sở Công Thương đang triển khai thực hiện Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020, trong đó thôn Ngòi Khù và thôn 2 của xã Đạo Viện được đầu tư xây dựng mới 3,1km đường dây trung áp, 01 trạm biến áp tổng công suất 256,5kVA và 3,1km đường dây hạ thế.

Hiện nay, Sở Công Thương đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự kiến công trình khởi công xây dựng trong năm 2020.