1Bổ sung chức danh Phó thôn, tổ dân phố để thuận lợi trong quá trình hoạt động tại cơ sở.
2Nâng mức khoán chi cho các thôn, tổ dân phố và phụ cấp của các chức danh trưởng các đoàn thể của thôn, tổ dân phố.
3Đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐT186, hiện nay tuyến đường này bị xuống cấp nghiêm trọng khó khăn cho việc đi lại giao thương hàng hóa của nhân dân.
4Có chính sách hỗ trợ ống cống hoặc xi măng để nhân dân làm rãnh thoát nước hai bên đường bê tông liên thôn đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.
5Kéo đường dây điện 0,4KV từ trung tâm thôn Đồng Xay sang khu dân cư Cây Vầu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
6Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử đất cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong quá trình chuyển nhượng, vay vốn,...
7Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân trên địa bàn.
8Đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/07/2016 của HĐND tỉnh.
9Sớm nâng cấp tuyến đường ĐT 186 từ Sơn Nam đi Kim Xuyên. Hiện nay, tuyến đường xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại và giao thương hàng hóa trong khu vực.
10Xem xét, kiến nghị Chính phủ bổ sung phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã đối với công chức. Hiện nay, theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng một số chế độ chính sách đối với các bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì chỉ cán bộ được hưởng phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã còn công chức không được hưởng.
11Chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tu sửa, nâng cấp tuyến đường ĐT 186 đoạn từ Sơn Nam - Đại Phú - Phú Lương; đoạn qua trung tâm Ủy ban nhân dân xã Văn Phú. Hiện nay, đã xuống cấp nghiêm trọng khó khăn trong việc giao thương hàng hóa, ảnh hưởng tới đi lại của nhân dân và học sinh.