Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đại Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Có chính sách hỗ trợ ống cống hoặc xi măng để nhân dân làm rãnh thoát nước hai bên đường bê tông liên thôn đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xem xét vận dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh hoặc bố trí nguồn vốn do huyện quản lý để hỗ trợ nhân dân làm rãnh thoát nước hai bên đường bê tông liên thôn đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.