Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đại Phú, Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân trên địa bàn.

TRẢ LỜI:

Qua kiểm tra, trên địa bàn 33 xã, thị trấn thực hiện dự án đo đạc địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2012 do Sở Tài nguyên và Môi trường là Chủ đầu tư, trong đó có xã Đại Phú và xã Văn Phú, kết quả như sau:

* Xã Đại Phú: Tổng số giấy chứng nhận xã Đại Phú đã nộp về Văn phòng đăng ký đất đai là 14.617 hồ sơ và giấy chứng nhận đã kê khai đăng ký, trong đó:

- Ủy ban nhân dân huyện đã ký 11.533 gấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân.

- Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sơn Dương đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện 3.084 hồ sơ để thẩm định.

* Xã Văn Phú: Tổng số Giấy chứng nhận xã Văn Phú đã nộp về Văn phòng đăng ký đất đai là 3.783 hồ sơ và giấy chứng nhận đã kê khai đăng ký, trong đó:

- Ủy ban nhân dân huyện đã ký 3.210 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân.

- Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sơn Dương đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện 573 hồ sơ để thẩm định.

* Nguyên nhân của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm:

Nguồn gốc đất của các hộ sử dụng không có giấy tờ; việc cho tặng quyền sử dụng đất chưa làm thủ tục theo quy định; hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc mua bán chuyển nhượng để làm nhà ở, nhưng hồ sơ không thể hiện hoặc không ghi rõ diện tích đất ở; hết thời gian thực hiện dự án, nên các đơn vị tư vấn được giao nhiệm vụ tạm dừng không tập trung thực hiện.

Ngày 02/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho gia hạn Dự án đo đạc địa chính đến hết tháng 12/2018; Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ công tác, tăng cường 09 người cho Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Sơn Dương (hiện nay Tổ công tác đang thực hiện); Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương trưng tập cán bộ địa chính các xã, thị trấn đến làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Sơn Dương để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2018.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư) tăng cường thực hiện việc cấp giấy chứng nhận trong năm 2018.