1Kiểm tra, xem xét việc chi trả phụ cấp và việc ra quyết định chấm dứt công tác đối với ông Trần Văn Khối, Phó Chủ tịch Hội cựu Chiến binh xã Nhữ Hán, ông nghỉ từ tháng 11/2019 nhưng UBND huyện ra quyết định và thôi chi trả từ 01/9/2019 đến nay lại thu hồi lại quyết định.
2Kiểm tra và làm rõ việc xét thi đua khen thưởng của huyện về thành tích trong xây dựng nông thôn mới đối với xã Nhữ Hán. Xã có tờ trình 02 cá nhân, 01 tập thể để khen thưởng về thành tích 10 năm xây dựng nông thôn mới, nhưng không được khen thưởng, cơ quan chức năng của huyện không trao đổi lại với xã để thông tin cho tổ chức, cá nhân có liên quan biết.
3Tỉnh xem xét chi trả cho xã kinh phí hỗ trợ 2 triệu đồng/km đường bê tông giao thông nông thôn giai đoạn 2010-2015 theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy.
4Kiểm tra, xử lý nghiêm việc cắm mốc ranh giới mặt bằng của các hộ di dân với hộ dân sở tại (sau khi cắm mốc rồi lại nhổ đi).
5Đầu tư xây dựng phòng lớp học điểm Trường Mầm non thôn Cây Dừa (vì phòng học không đảm bảo nên hiện nay cho các cháu học tại nhà văn hóa thôn, mỗi khi thôn có việc thì bắt buộc các cháu phải nghỉ học).
6Nâng cấp, tu sửa nhà văn hóa thôn Đồng Rôm và một số nhà văn hóa trên địa bàn, vì sau khi sáp nhập thôn số hộ gia đình rất đông không đảm bảo chỗ sinh hoạt cho nhân dân (trước thiết kế 120, 130 chỗ ngồi nhưng hiện nay sau khi sáp nhập lên đến 180-200 hộ).
7Nâng cấp tuyến đường huyện hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông; đề nghị có biển báo giao thông tại đoạn đường Trường THCS và Trường Mầm non xã Nhữ Hán.
8Xem xét việc Công ty khoáng sản mua đất và khai thác khoáng sản ngay cạnh đất nghĩa trang của thôn ảnh hưởng đến mồ mả của dân.
9Thanh toán nốt 20% tiền cho các hộ di dân tái định cư; hỗ trợ thêm đất sản xuất cho các hộ di dân tái định cư.
10Xác định lại và làm rõ việc phân chia ranh giới đất đã thuộc về xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ để đưa 12 hộ dân về sinh hoạt với thôn, giúp nhân dân yên tâm phát triển sản xuất.
11Hỗ trợ kinh phí đo đạc cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân thôn 11, xã Nhữ Hán (đất của các nông lâm trường trả lại cho địa phương).
12Kiểm tra, xem xét kỹ việc đầu tư mới công trình nước sạch cho khu di dân tái định cư xã Nhữ Hán để tránh gây lãng phí. Trước đây, công trình nước sạch được đầu tư xây dựng mới, sau một thời gian sử dụng đã bị hỏng, vỡ đường ống, không đảm bảo cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân sử dụng.
13UBND tỉnh chỉ đạo Ban di dân tái định cư tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền đền bù cho các hộ dân khi xây dựng công trình thủy lợi thôn Trại Xoan (Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tháng 12/2017, đến nay mới chi trả tạm ứng được 80% kinh phí đền bù cho nhân dân, còn lại 20% chưa được chi trả).
14Xem xét, giải quyết chế độ theo Quyết định 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tài định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang về cấp bổ sung thêm 100m2 đất ở cho các hộ di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Hiện nay, mới được cấp 300m2/hộ.
15Khẩn trương giải quyết chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc”cho ông Bùi Hồng Điều đi bộ đội từ năm 1981 đến 1985, nay đã xuất ngũ, vẫn chưa được hưởng.