Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đầu tư xây dựng phòng lớp học điểm Trường Mầm non thôn Cây Dừa (vì phòng học không đảm bảo nên hiện nay cho các cháu học tại nhà văn hóa thôn, mỗi khi thôn có việc thì bắt buộc các cháu phải nghỉ học).

TRẢ LỜI:

Công trình trên có tên trong Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát để phân bổ kế hoạch vốn năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn triển khai thực hiện ngay sau khi được giao kế hoạch vốn.