16Chỉ đạo chấn chỉnh công tác cấp thẻ Bảo hiểm y tế. Hiện nay, tình trạng cấp thẻ BHYT sai thông tin, đặc biệt thẻ cấp ngày 21/01/2017 không sử dụng quét được mã vạch, người dân có thẻ BHYT đi khám bệnh gặp nhiều khó khăn.
17Xem xét, đầu tư xây dựng nhà lớp học Mầm non của thôn Trại Xoan. Hiện nay, các cháu đang phải học nhờ nhà văn hóa thôn.
18Khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 hộ dân ở khu chợ Hồ Chẹo. Hiện nay, các hộ này chưa được cấp giấy CNQSD đất lần đầu.
19Chủ đầu tư công trình hồ, đập, kênh dẫn nước Trại Xoan đền bù cho nhân dân theo quy định. Hiện nay, công trình đã giải phóng mặt bằng, kiểm đếm thiệt hại nhưng chưa thực hiện đền bù cho nhân dân.
20Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư giống cây trồng để nhân dân phát triển sản xuất.