Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị:

UBND tỉnh chỉ đạo Ban di dân tái định cư tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền đền bù cho các hộ dân khi xây dựng công trình thủy lợi thôn Trại Xoan (Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tháng 12/2017, đến nay mới chi trả tạm ứng được 80% kinh phí đền bù cho nhân dân, còn lại 20% chưa được chi trả).

TRẢ LỜI:

Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Thủy lợi Trại Xoan, xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đã được Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn phê duyệt tại Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 01/8/2018. Tuy nhiên, do kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng so với dự toán được duyệt, dẫn đến vượt tổng mức đầu tư. Để đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.