Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị:

Hỗ trợ kinh phí đo đạc cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân thôn 11, xã Nhữ Hán (đất của các nông lâm trường trả lại cho địa phương).

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 3753/UBND-TNMT ngày 19/12/2019 giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thiết kế kỹ thuật, dự toán đo đạc địa chính và lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (trong đó có xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn). Dự án được triển khai tổng thể trên địa bàn toàn tỉnh, diện tích thực hiện trên 25.000ha đất với kinh phí dự kiến khoảng trên 35 tỷ đồng chủ yếu từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ cho tỉnh.  

Sau khi thiết kế kỹ thuật, dự toán được duyệt và có nguồn lực thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện việc đo đạc, lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa phương quản lý theo quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.