Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị:

Khẩn trương giải quyết chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc”cho ông Bùi Hồng Điều đi bộ đội từ năm 1981 đến 1985, nay đã xuất ngũ, vẫn chưa được hưởng.

TRẢ LỜI:

Kết quả khảo sát lần cuối tháng 10/2014: 14.574 đối tượng; Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 được (17 đợt) với tổng số là 15.526/14.574 đối tượng; tổng số tiền trợ cấp một lần là 62.454.900.000 đồng. Riêng huyện Yên Sơn kết quả khảo sát 2.859 đối tượng; đã có quyết định chi trả trợ cấp một lần 3.155 đối tượng; tổng số tiền trợ cấp một lần là 12.436.800.000 đồng. Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh đã tổng kết Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tháng 12/2015.

Từ tháng 01/2016 đến ngày 24/7/2017. Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định và báo cáo Ban Chỉ đạo 24 của Quân khu hồ sơ của 604 đối tượng (còn tồn sót) trong phạm vi toàn tỉnh. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã ra Quyết định hưởng trợ cấp một lần cho 604 đối tượng thuộc tỉnh Tuyên Quang (trong đó có ông Bùi Hồng Điều là công dân xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn; tổng số thời gian được hưởng 4,5 năm, với số tiền trợ cấp một lần là 4.500.000 đồng). Ban Chỉ đạo 24 huyện Yên Sơn đã thông báo cho ông Bùi Hồng Điều nắm được.

Đến nay Ban Chỉ đạo 24 của Quân khu chưa bảo đảm được kinh phí để chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng. Khi Quân khu thông báo kinh phí, Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh sẽ Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 24 huyện, thành phố chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng được hưởng theo đúng quy định