Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị:

Nâng cấp, tu sửa nhà văn hóa thôn Đồng Rôm và một số nhà văn hóa trên địa bàn, vì sau khi sáp nhập thôn số hộ gia đình rất đông không đảm bảo chỗ sinh hoạt cho nhân dân (trước thiết kế 120, 130 chỗ ngồi nhưng hiện nay sau khi sáp nhập lên đến 180-200 hộ).

TRẢ LỜI:

Trên địa bàn xã Nhữ Hán có 4 thôn (Đồng Rôm, Tân Hồ, Cây Dừa và Trung Hà) đã thực hiện sáp nhập thôn, hiện tại trên địa bàn mỗi thôn có 2 nhà văn hoá thôn, tuy nhiên các nhà văn hoá đều nhỏ không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt chung của các hộ dân trong thôn.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn xây dựng phương án, cân đối bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hoá trên trong thời gian tới để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt chung của các thôn.