31Nghiên cứu tăng mức chi thường xuyên cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã, thôn. Nâng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, Hội người cao tuổi vì hiện nay mức hỗ trợ quá thấp (Trưởng ban công tác Mặt trận mức 120.000đ, các tổ chức chính trị - xã hội thôn 90.000đ). Hỗ trợ thẻ Bảo hiểm Y tế cho cán bộ không chuyên trách cấp thôn
32Sớm đầu tư xây dựng công trình nước sạch phục vụ nhân dân trong xã, công trình đã được tiến hành khảo sát, nhưng chưa được đầu tư xây dựng
33Đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ xã Tam Đa đi xã Quang Yên, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để phục vụ đi lại của nhân dân